Archiwa tagu: reset pampersa canon

Canon Pixma MP270 Błąd P08 (error 5200) reset pampersa, pochłaniacza

Błąd P08 (error 5200 w komputerze), czyli resetowania licznika, po zapełnieniu „pampersa”.

 1. Odłącz kabel USB
 2. Wyłączyl urządzenie przyciskiem zasilania.
 3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk „Stop/Reset” (trójkąt w kółku), w tym samym czasie nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
 4. Trzymając wciśnięty przycisk zasilania, puść „Stop/Reset”, po czym naciśnij go 2 razy pod rząd (krótko)
 5. Trzymając ciągle przycisk zasilania, zaczekaj ok 20-30 sek., aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.
 6. Puść przycisk zasilania, a następnie wcisnij „Stop/Reset” 4 razy pod rząd (krótko)
 7. Wyłącz i włącz urządzenie.

Pamiętaj, że osadnik może być pełny, bo drukarka wyliczyła po ilości wydruków, że już czas na czyszczenie pochłaniacza. Nie ma tutaj, żadnego czujnika poziomu zabrudzenia tuszem tylko ten licznik.

Resetowanie licznika pochłaniacza (pampersa) CANON IP4600

Aby wykonać reset licznika pochłaniacza tuszy należy najpierw wprowadzić drukarkę w tryb serwisowy, musi być ona podłączona kablem USB i zainstalowana na komputerze, następnie należy wykonać poniższą kombinację przycisków:

 1. Wyłącz drukarkę
 2. Przytrzymaj przycisk z trójkątem (wstrzymaj/wznów)
 3. Naciśnij przycisk zasilania
 4. Puść przycisk z trójkątem
 5. Naciśnij przycisk z trójkątem dwa razy
 6. Puść przycisk zasilania


Drukarka Canon IP4600 jest w trybie serwisowym, teraz należy odnaleźć internecie program Service Tool w wersji v1050 lub wyższej a następnie go uruchomić:

Program Service Tool Canon reset absorbera pampersa pochłaniacza atramentu
Program Service Tool Canon reset absorbera pampersa pochłaniacza osadnika atramentu


W rubryce: Ink Absorber Counter naciskamy „Set” i czekamy na komunikat:

Licznik został wyzerowany. Warto jednak pamiętać, że tusz w osadniku nadal jest i może zacząć zalewać drukarkę, Dlatego warto oczyścić osadnik fizycznie. Co już wcale nie jest łatwe i przyjemne, jak widać poniżej: