Resetowanie licznika w drukarkach Brother J100 / J105 / J132 / J152

Na drukarce wchodzimy w tryb serwisowy naciskając kolejno klawisze: menu -> mono start -> menu -> mono start
Następnie naciskamy na plus (+) tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się: maitenance 80
Wciskamy: Set
Naciskamy wielokrotnie przycisk mono start, aż pojawi się na wyświetlaczu Purge xxxxxx (w miejscu xxxxx będą jakieś cyfry – nie istotne)
Strzałkami + lub – wybieramy: 2
Potwierdzić Set’em
Strzałkami + lub wybieramy: 7
Potwierdzamy Set’em
Strzałkami + lub wybieramy: 8
Potwierdzamy Set’em
Strzałkami + lub wybieramy: 3
Potwierdzamy Set’em
Jeżeli wykonaliśmy poprawnie powyższe instrukcje to na wyświetlaczu powinno się pokazać: Purge 000000
Naciskamy na klawisz Stop lub Exit w zależności od modelu
Może pojawić się: Błąd 46
Wyjmujemy kabel zasilający i wkładamy ponownie…. Gotowe!

W jakiej sytuacji wykonujemy resetowanie licznika?

Najczęściej wtedy gdy na ekranie pojawi się komunikat POCHŁANIACZ ATRAMENTU JEST PEŁNY – Pamiętajmy, że jest to zresetowanie komunikatu natomiast pochłaniacz nadal ma tusz (odpad z czyszczeń głowicy). Zalecana jest wymiana osadnika – jest ona ukryty pod obudową drukarki po prawej stronie, za stacją na tusze.

Pochłaniacz drukarki Brother J105 – po pierwszym komunikacie jego gąbka często nie jest przepełniona nawet w połowie. Po resecie warto jednak kontrolować ilość zalegającego tuszu i z czasem wymienić pochłaniacz.

Możemy jednak spokojnie wyczekać do kolejnego komunikatu, gdyż w tych drukarkach osadnik jest dość spory i zazwyczaj nie przepełnia się po pierwszym komunikacie tylko po drugim a często nawet po trzecim.