Canon Pixma MP270 Błąd P08 (error 5200) reset pampersa, pochłaniacza

Błąd P08 (error 5200 w komputerze), czyli resetowania licznika, po zapełnieniu „pampersa”.

  1. Odłącz kabel USB
  2. Wyłączyl urządzenie przyciskiem zasilania.
  3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk „Stop/Reset” (trójkąt w kółku), w tym samym czasie nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  4. Trzymając wciśnięty przycisk zasilania, puść „Stop/Reset”, po czym naciśnij go 2 razy pod rząd (krótko)
  5. Trzymając ciągle przycisk zasilania, zaczekaj ok 20-30 sek., aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.
  6. Puść przycisk zasilania, a następnie wcisnij „Stop/Reset” 4 razy pod rząd (krótko)
  7. Wyłącz i włącz urządzenie.

Pamiętaj, że osadnik może być pełny, bo drukarka wyliczyła po ilości wydruków, że już czas na czyszczenie pochłaniacza. Nie ma tutaj, żadnego czujnika poziomu zabrudzenia tuszem tylko ten licznik.